Цена билета на поезд Нукус - Алма-Ата 2 13.06.2021.