Цена билета на поезд Алма-Ата - Павлодар 02.08.2021.